Aktywne komórki lecznicze


Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją, Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Poradnia Protetyki, Poradnia Protetyki, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją, Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia RTG-Sienkiewicza, Pracownia RTG-Sienkiewicza, Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją, Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją, Poradnia Protetyki, Poradnia Protetyki, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Pedodoncji, Poradnia Pedodoncji, Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Gabinet stomatologii zachowawczej, Gabinet stomatologii zachowawczej, Gabinet pedodoncji, Gabinet pedodoncji, Gabinet chirurgii stomatologicznej, Gabinet chirurgii stomatologicznej, Gabinet ortodoncji, Gabinet ortodoncji, Gabinet protetyki, Gabinet protetyki, Gabinet leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia, Gabinet leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia, Poradnia stomatologii zachowawczej, Poradnia stomatologii zachowawczej, Poradnia pedodoncji, Poradnia pedodoncji, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia ortodoncji, Poradnia ortodoncji, Poradnia protetyki, Poradnia protetyki, Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia, Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia, Pracownia RTG, Pracownia RTG, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Pracownia EKG, Pracownia EKG, Pracownia USG - badania serca, Pracownia USG - badania serca, poradnia stomatologiczna, poradnia stomatologiczna, poradnia chirurgii stomatologicznej, poradnia chirurgii stomatologicznej, Gabinet stomatologiczny, Gabinet stomatologiczny, Poradnia stomatologii dziecięcej, Poradnia stomatologii dziecięcej, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Fizjoterapii, Poradnia internistyczna, Poradnia internistyczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia metaboliczna, Poradnia metaboliczna, PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ, PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ, Medyczne laboratorium diagnostyczne, Medyczne laboratorium diagnostyczne, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizjoterapii, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Zespół transportu sanitarnego, Zespół transportu sanitarnego, Zespół transportu medycznego- świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu, Zespół transportu medycznego- świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu, Aktywne podmioty lecznicze

1 23456 Ostatni ›

Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją

ID ZOZ: 519198
ID jednostki: 860265
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773582
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 39
90-644 Łódź
Regon: 47306280700071
Kod komórki: 022
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 26446

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia chirurgii stomatologicznej

ID ZOZ: 519198
ID jednostki: 860265
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773583
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 39
90-644 Łódź
Regon: 47306280700071
Kod komórki: 023
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 26446

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

ID ZOZ: 519198
ID jednostki: 860265
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773584
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 39
90-644 Łódź
Regon: 47306280700071
Kod komórki: 024
Specjalność komórki: Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Kod resortu: 1810
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 26446

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia Protetyki

ID ZOZ: 519198
ID jednostki: 860265
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773585
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Protetyki
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 39
90-644 Łódź
Regon: 47306280700071
Kod komórki: 025
Specjalność komórki: Poradnia protetyki stomatologicznej
Kod resortu: 1830
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 26446

Data rozpoczęcia działalności:

Pracownia Tomografii Komputerowej

ID ZOZ: 519198
ID jednostki: 860265
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773586
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Tomografii Komputerowej
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 39
90-644 Łódź
Regon: 47306280700071
Kod komórki: 026
Specjalność komórki: Pracownia tomografii komputerowej
Kod resortu: 7220
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 26446

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860264
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773579
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją
ul. Henryka Sienkiewicza 65
90-009 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 019
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0958430
Kod ulicy: 19834

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-02-28

Poradnia chirurgii stomatologicznej

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860264
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773580
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Henryka Sienkiewicza 65
90-009 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 020
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840
Kod SIMC: 0958430
Kod ulicy: 19834

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-02-28

Pracownia RTG-Sienkiewicza

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860264
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773581
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia RTG-Sienkiewicza
ul. Henryka Sienkiewicza 65
90-009 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 021
Specjalność komórki: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Kod resortu: 7240
Kod SIMC: 0958430
Kod ulicy: 19834

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-02-28

Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860263
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773574
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia stomatologii ogólnej z endodoncją
ul. Karolewska 29/31
90-560 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 014
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 08081

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-02-28

Poradnia Protetyki

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860263
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773575
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Protetyki
ul. Karolewska 29/31
90-303 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 015
Specjalność komórki: Poradnia protetyki stomatologicznej
Kod resortu: 1830
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 08081

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860263
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773576
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
ul. Karolewska 29/31
90-303 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 016
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 08081

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-02-28

Poradnia Pedodoncji

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860263
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773577
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Pedodoncji
ul. Karolewska 29/31
90-303 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 017
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1801
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 08081

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860263
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773578
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
ul. Karolewska 29/31
90-303 Łódź
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 018
Specjalność komórki: Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Kod resortu: 1810
Kod SIMC: 0958269
Kod ulicy: 08081

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Gabinet stomatologii zachowawczej

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860262
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773567
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet stomatologii zachowawczej
Wyszyńskiego 106
94-050 Łódź
Kod komórki: 007
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0958269

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2012-12-01

Gabinet pedodoncji

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860262
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773568
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet pedodoncji
Wyszyńskiego 106
94-050 Łódź
Kod komórki: 008
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1801
Kod SIMC: 0958269

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2012-12-01

Gabinet chirurgii stomatologicznej

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860262
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773569
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet chirurgii stomatologicznej
Wyszyńskiego 106
94-050 Łódź
Kod komórki: 009
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840
Kod SIMC: 0958269

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2012-12-01

Gabinet ortodoncji

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860262
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773570
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet ortodoncji
Wyszyńskiego 106
94-050 Łódź
Kod komórki: 010
Specjalność komórki: Poradnia ortodontyczna
Kod resortu: 1820
Kod SIMC: 0958269

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2012-12-01

Gabinet protetyki

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860262
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773571
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet protetyki
Wyszyńskiego 106
94-050 Łódź
Kod komórki: 011
Specjalność komórki: Poradnia protetyki stomatologicznej
Kod resortu: 1830
Kod SIMC: 0958269

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2012-12-01

Gabinet leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860262
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773572
Nr terytorium: 1061049
Terytorium: Łódź-Polesie - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia
Wyszyńskiego 106
94-050 Łódź
Kod komórki: 012
Specjalność komórki: Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Kod resortu: 1810
Kod SIMC: 0958269

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2012-12-01

Poradnia stomatologii zachowawczej

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773561
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia stomatologii zachowawczej
UL. 10 LUTEGO 5A
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0958430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia pedodoncji

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773562
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia pedodoncji
UL. 10 LUTEGO 5A
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1801
Kod SIMC: 0958430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia chirurgii stomatologicznej

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773563
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chirurgii stomatologicznej
UL. 10 LUTEGO 5A
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 003
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840
Kod SIMC: 0958430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia ortodoncji

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773564
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia ortodoncji
UL. 10 LUTEGO 5A
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 004
Specjalność komórki: Poradnia ortodontyczna
Kod resortu: 1820
Kod SIMC: 0958430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia protetyki

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773565
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia protetyki
UL. 10 LUTEGO 5A
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 005
Specjalność komórki: Poradnia protetyki stomatologicznej
Kod resortu: 1830
Kod SIMC: 0958430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773566
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia
UL. 10 LUTEGO 5A
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 006
Specjalność komórki: Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Kod resortu: 1810
Kod SIMC: 0958430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Pracownia RTG

ID ZOZ: 519197
ID jednostki: 860261
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411631
Id komórki: 7773573
Nr terytorium: 1061059
Terytorium: Łódź-Śródmieście - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia RTG
UL. 10 LUTEGO 5a
90-303 ŁÓDŹ
Regon: 47306280700057
Kod komórki: 013
Specjalność komórki: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Kod resortu: 7240
Kod SIMC: 0958430
Kod ulicy: 11430

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Poradnia Kardiologiczna

ID ZOZ: 519131
ID jednostki: 860126
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411586
Id komórki: 7771561
Nr terytorium: 1661011
Terytorium: Opole - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Kardiologiczna
ul. Augustyna Kośnego 8
45-056 Opole
Regon: 16002824700026
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Poradnia kardiologiczna
Kod resortu: 1100

Data rozpoczęcia działalności:

Pracownia EKG

ID ZOZ: 519131
ID jednostki: 860126
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411586
Id komórki: 7771562
Nr terytorium: 1661011
Terytorium: Opole - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia EKG
ul. Augustyna Kośnego 8
45-056 Opole
Regon: 16002824700026
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Kod resortu: 7998

Data rozpoczęcia działalności:

Pracownia USG - badania serca

ID ZOZ: 519131
ID jednostki: 860126
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411586
Id komórki: 7771563
Nr terytorium: 1661011
Terytorium: Opole - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia USG - badania serca
ul. Augustyna Kośnego 8
45-056 Opole
Regon: 16002824700026
Kod komórki: 003
Specjalność komórki: Pracownia USG
Kod resortu: 7210

Data rozpoczęcia działalności:

poradnia stomatologiczna

ID ZOZ: 518057
ID jednostki: 859001
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410547
Id komórki: 7769016
Nr terytorium: 2862011
Terytorium: Olsztyn - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
poradnia stomatologiczna
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 4/2
10-346 Olsztyn
Regon: 51032865100031
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800

Data rozpoczęcia działalności:

poradnia chirurgii stomatologicznej

ID ZOZ: 518057
ID jednostki: 859001
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410547
Id komórki: 7769017
Nr terytorium: 2862011
Terytorium: Olsztyn - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 4/2
10-346 Olsztyn
Regon: 51032865100031
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2014-10-01

Gabinet stomatologiczny

ID ZOZ: 518027
ID jednostki: 858756
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410532
Id komórki: 7763789
Nr terytorium: 2002064
Terytorium: Łapy - miasto

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet stomatologiczny
ul. Piaskowa 27
18-100 Łapy
Regon: 20023550100026
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia stomatologii dziecięcej

ID ZOZ: 518027
ID jednostki: 858756
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410532
Id komórki: 7763790
Nr terytorium: 2002064
Terytorium: Łapy - miasto

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia stomatologii dziecięcej
ul. Piaskowa 27
18-100 Łapy
Regon: 20023550100026
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1801

Data rozpoczęcia działalności:

Pracownia Fizjoterapii

ID ZOZ: 518001
ID jednostki: 858670
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410514
Id komórki: 7761444
Nr terytorium: 0264039
Terytorium: Wrocław-Krzyki - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Fizjoterapii
ul. Pabianicka 25/1A
53-339 Wrocław
Regon: 36855641300010
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Dział (pracownia) fizjoterapii
Kod resortu: 1310
Kod SIMC: 0986544
Kod ulicy: 15498

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia internistyczna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 858537
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410482
Id komórki: 7759848
Nr terytorium: 0664011
Terytorium: Zamość - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia internistyczna
Lipska 28
22-400 Zamość
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Poradnia chorób wewnętrznych
Kod resortu: 1000
Kod SIMC: 0987510

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2010-09-28

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

ID ZOZ: 517942
ID jednostki: 858537
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410482
Id komórki: 7759849
Nr terytorium: 0664011
Terytorium: Zamość - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Lipska 28
22-400 Zamość
Regon: 06007684100023
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii ogólnej
Kod resortu: 1500
Kod SIMC: 0987510
Kod ulicy: 11153

Data rozpoczęcia działalności:

Poradnia gastroenterologiczna

ID ZOZ: 517942
ID jednostki: 858537
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410482
Id komórki: 7759850
Nr terytorium: 0664011
Terytorium: Zamość - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia gastroenterologiczna
ul. Lipska 28
22-400 Zamość
Regon: 06007684100023
Kod komórki: 003
Specjalność komórki: Poradnia gastroenterologiczna
Kod resortu: 1050
Kod SIMC: 0987510
Kod ulicy: 11153

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-06-20

Poradnia metaboliczna

ID ZOZ: 517942
ID jednostki: 858537
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410482
Id komórki: 7759851
Nr terytorium: 0664011
Terytorium: Zamość - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia metaboliczna
ul. Lipska 28
22-400 Zamość
Regon: 06007684100023
Kod komórki: 004
Specjalność komórki: Poradnia chorób metabolicznych
Kod resortu: 1008
Kod SIMC: 0987510
Kod ulicy: 11153

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2018-06-20

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ

ID ZOZ: 517942
ID jednostki: 858537
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410482
Id komórki: 7759852
Nr terytorium: 0664011
Terytorium: Zamość - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ
ul. Lipska 28.
22-400 Zamość
Regon: 06007684100023
Kod komórki: 005
Specjalność komórki: Punkt pobrań materiałów do badań
Kod resortu: 7110
Kod SIMC: 0987510
Kod ulicy: 11153

Data rozpoczęcia działalności:

Medyczne laboratorium diagnostyczne

ID ZOZ: 517942
ID jednostki: 858537
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410482
Id komórki: 7759853
Nr terytorium: 0664011
Terytorium: Zamość - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Medyczne laboratorium diagnostyczne
ul. Lipska 28
22-400 Zamość
Regon: 06007684100023
Kod komórki: 006
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100
Kod SIMC: 0987510
Kod ulicy: 11153

Data rozpoczęcia działalności:

Pracownia fizjoterapii

ID ZOZ: 517848
ID jednostki: 858309
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410428
Id komórki: 7757195
Nr terytorium: 2474011
Terytorium: Siemianowice Śląskie - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia fizjoterapii
ul. Kościelna 5
41-103 Siemianowice Śląskie
Regon: 36793576900018
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Dział (pracownia) fizjoterapii
Kod resortu: 1310
Kod SIMC: 0943150
Kod ulicy: 09546

Data rozpoczęcia działalności:

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy

ID ZOZ: 517779
ID jednostki: 858170
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410398
Id komórki: 7755786
Nr terytorium: 0615062
Terytorium: Radzyń Podlaski - gmina wiejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
NULL 7c
21-300 Zabiele
Regon: 06060474800033
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod resortu: 3112
Kod SIMC: 0018141

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2015-06-11

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

ID ZOZ: 517779
ID jednostki: 858170
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410398
Id komórki: 7755787
Nr terytorium: 0615011
Terytorium: Radzyń Podlaski - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Ostrowiecka 38
21-300 Radzyń Podlaski
Regon: 06060474800033
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod resortu: 3114
Kod SIMC: 0922277
Kod ulicy: 15388

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2017-11-20

Zespół transportu sanitarnego

ID ZOZ: 517779
ID jednostki: 858170
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410398
Id komórki: 7755788
Nr terytorium: 0663011
Terytorium: Lublin - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Zespół transportu sanitarnego
al. Warszawska 47
20-803 Lublin
Regon: 06060474800033
Kod komórki: 003
Specjalność komórki: Zespół transportu sanitarnego (kod wycofany)
Kod resortu: 9240
Kod SIMC: 0954700

Data rozpoczęcia działalności:
Data zakończenia działalności: 2016-05-20

Zespół transportu medycznego- świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu

ID ZOZ: 517779
ID jednostki: 858170
Kod jednostki: 01
Id księgi: 410398
Id komórki: 7755789
Nr terytorium: 0615011
Terytorium: Radzyń Podlaski - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Zespół transportu medycznego- świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Ostrowiecka 38
21-300 Radzyń Podlaski
Regon: 06060474800033
Kod komórki: 004
Specjalność komórki: Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Kod resortu: 9250
Kod SIMC: 0922277
Kod ulicy: 15388

Data rozpoczęcia działalności:

1 23456 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki